Doradztwo

Biznes jest jak Pozwalamy podjąć właściwe decyzje!

Kompleksowe doradztwo biznesowe jest jednym z naszych głównych obszarów działalności.

Prestige Consulting świadczy usługi doradcze przede wszystkim firmom polskim, irlandzkim jak również międzynarodowym.
Nie ograniczamy się jednakże do rynku europejskiego, ale zapraszamy do współpracy kontrahentów z całego świata.

W zakresie doradztwa biznesowego oferujemy następujące usługi:

Celem opracowania strategii rozwoju jest skoncentrowanie działalności firmy na wyznaczonej przez zarząd wizji. Wizja jest pożądanym obrazem firmy w przyszłości. Opracowanie strategii wymaga indywidualnego podejścia do każdej firmy oraz przejścia przez kilka etapów:

Biznes plan/studium wykonalności: celem jest opracowanie szans i zagrożeń z którymi musi się zmierzyć organizacja. Dobrze przygotowany biznes plan jest wykorzystywany do zarządzania firmy, inwestycji czy do ich rozwoju.

Wycena firm: celem wyceny jest wyznaczenie realnej wartości podmiotu, która odzwierciedla wartość aktywów oraz zorganizowaną jej całość w formie modelu biznesowego. W danych okolicznościach wartość firmy zależy od jej zdolności do generowania przychodów, a nie tylko od wartości zgromadzonych aktywów. W trakcie prowadzenia wyceny firmy stosujemy trzy metody wyceny:

 • Metodę księgową.
 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
 • Metodę porównawczą (dla firm wycenianych w przeszłości; z tej samej branży)
 • Modele mieszane.

Opracowanie mapy procesów biznesowych, którego celem jest:

 • Analiza poszczególnych stanowisk pracy.
 • Opracowanie mapy interakcji pomiędzy działami i stanowiskami pracy.
 • Zaprojektowanie zależności funkcjonalnych i organizacyjnych pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Każdy proces zachodzący w firmie wpływa na jakość, koszt i czas realizacji oferty. Wyznaczenie krytycznych procesów wpływających na budowanie konkurencyjności firm. Wyznaczenie procesów decyzyjnych.
 • Tworzenie standardów realizacyjnych najważniejszych procesów powodujących konkurencyjność.
 • Zaprojektowanie nowych, jeszcze nie wykształconych procesów, które wpłyną na skuteczność rozwoju strategicznego, poprawę kontaktów z klientami, zwiększenie udziału dostawców usług w rozwój firmy.
 • Analiza mierników efektywności pracy.

Ostatecznie wykonana praca może zostać wykorzystana, aby:

 • Firma wprowadziła system informatyczny, np. zarządzania zasobami (ERP)
 • Wprowadzić system zarządzania jakością, np. ISSO
 • Zwiększyć efektywność/skuteczność funkcjonowania firmy i podnieść jej przewagę konkurencyjną.

Analiza strategiczna rynku na którym firma planuje rozwój – kompleksowe badania rynku.

Analiza finansowa: celem jest obiektywna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa dla potrzeb realizacji procesu decyzyjnego przez Zarząd lub Radę Nadzorczą spółki.

Profesjonalny doradca to mapa prowadząca do sukcesu!

Managerowie zastanawiają się często nad sensem funkcjonowania doradców. To doradcy – mając zewnętrzną perspektywę – pomagają w odnalezieniu słabych ogniw i podniesieniu efektywności procesów w dążeniu do optymalizacji funkcjonowania firmy. Tym samym pomagają w osiągnięcia wymiernych wyników finansowych. Dobry doradca jest jak mapa prowadząca do celu.